• Trang chủ
  • Hoa súng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hoa súng
0_Kew_Gardens_giant_water_lily.jpg

Các nhà khoa học Anh phát hiện loài hoa súng lớn nhất thế giới

05-07-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Một loài hoa súng khổng lồ mọc ở Bolivia đã được xác nhận là một loài khác biệt là hoa súng lớn nhất thế giới - hiện được đặt tên là Victoria boliviana.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ