• Trang chủ
  • Hockey - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hockey
0_Shilaroo_Hockey_Stadium.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.837] Shilaroo Hockey Stadium (Ấn Độ): Sân vận động khúc côn cầu cao nhất thế giới

20-08-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Sân vận động khúc côn cầu Shilaroo là một sân vận động đa năng ở Shilaroo, Himachal Pradesh. Sân vận động được xây dựng và bảo trì bởi Cơ quan Thể thao Ấn Độ và nằm ở Trung tâm Huấn luyện Độ cao Netaji Subhash, Shilaroo, cách Shimla 52 km.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ