• Trang chủ
  • Hot wheels - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hot wheels

Malaysia sẽ trở thành nhà sản xuất xe Hot Wheels lớn nhất vào năm 2023

09-12-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Chẳng bao lâu nữa, những người hâm mộ xe Hot Wheels sẽ bắt đầu chú ý việc những chiếc xe đồ chơi của họ nắt đầu có nhãn 'Made in Malaysia'.