• Trang chủ
  • Hueic - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Hueic

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] Kỷ niệm 123 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (12/9/1899- 12/9/2022)

12-09-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES] Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899, là trường cao đẳng trực thuộc Bộ công thương, đóng trên địa bàn Thừa Thiên Huế, Việt Nam.