• Trang chủ
  • Huyền thoại hoạt hình walt disney - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Huyền thoại hoạt hình walt disney

7 bài học cuộc đời từ huyền thoại hoạt hình Walt Disney

26-01-2018

Những bài học cuộc đời của Walt Disney - một huyền thoại trong giới làm phim - có thể là những kinh nghiệm tuyệt vời cho mỗi chúng ta.