• Trang chủ
  • International federation of journalists - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > International federation of journalists

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.452] - International Federation of Journalists (Bỉ): Tổ chức các nhà báo lớn nhất thế giới

28-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Ngày nay liên đoàn này đại diện gần 500,000 thành viên tại hơn 100 quốc gia. IFJ thúc đẩy hành động quốc tế để bảo vệ tự do báo chí và công bằng xã hội thông qua các tổ chức công đoàn mạnh mẽ, tự do và độc lập của các nhà báo.