• Trang chủ
  • Invented - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Invented

[Worldkings] Top những tổ chức ý tưởng hàng đầu trên thế giới (P. 120) InventEd (Hoa Kỳ): Nôi ươm mầm thế hệ những nhà phát minh và đổi mới tương lai

21-04-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Thông qua InventEd, học sinh được phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo để mở khóa sự tự tin sáng tạo của các em và chuẩn bị cho các em phát triển mạnh trong nền kinh tế đổi mới.