• Trang chủ
  • Inventures - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Inventures

[Worldkings] Top những tổ chức ý tưởng hàng đầu trên thế giới (P. 100) Inventures (Canada): Hội nghị cấp vốn kinh doanh độc nhất cho những ý tưởng sáng tạo vượt trội

21-03-2023

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Inventures là nơi các nhà phát minh, nhà đầu tư và các nhà lãnh đạo tư tưởng tìm thấy nguồn vốn và cơ hội.