• Trang chủ
  • Ip - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ip

Top 100 người truyền cảm hứng tại Đông Nam Á (P.88) – Illac Diaz (Philippines): Vị doanh nhân mang lại ánh sáng tới những người khó tiếp cận điện qua chai nhựa

17-08-2023

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Illac Diaz là một doanh nhân xã hội với những chương trình tiên phong trong việc mang lại quyền lợi cho các cộng đồng khó khăn ở Philippines và trên thế giới.

Trang 3 của 156 trang (1551 bài)Đầu<12345...>Cuối