• Trang chủ
  • Irving w colburn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Irving w colburn

[WORLDKINGS] Sự Kiện Kỷ Niệm – 25.03.2022 – Kỷ niệm 120 năm Irving W Colburn đã cấp bằng sáng chế cho máy giúp sản xuất hàng loạt kính cho cửa sổ, năm 1902

22-03-2022

(WorldKings.org - Kyluc.vn) Vào ngày 25 tháng 3 năm 1902, Irving W Colburn đã cấp bằng sáng chế cho máy vẽ kính tấm, làm cho việc sản xuất hàng loạt kính cho các cửa sổ trở thành hiện thực.