• Trang chủ
  • Isra vision parsytec ag - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Isra vision parsytec ag
0_parcy.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 36 năm ngày thành lập công ty Parsytec (05/09/1985 - 05/09/2021)

04-09-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Parsytec đã IPO vào giữa năm 1999 tại Sở giao dịch chứng khoán Đức ở Frankfurt. Trong khi lực lượng nhân viên tại Parsytec là 130 nhân viên vào đầu những năm 1990, ISRA VISION Group có hơn 500 nhân viên vào năm 2012/2013.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ