• Trang chủ
  • Kèn tuba - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kèn tuba

[WORLDKINGS] Những bộ sưu tập thú vị trên thế giới (P.67) – Bộ sưu tập kèn Tuba của Vincent and Ethel Simonetti, Hoa Kỳ.

08-09-2020

(kyluc.vn - WorldKings.org) Vincent Simonetti bắt đầu bộ sưu tập kèn tuba của mình khi ông lưu diễn với đoàn múa Ballet Moyseev. Khi ấy ông là một nhạc công tuba. Khi đoàn đang lưu diễn ở Boston, ông vô tình bắt gặp một cây kèn tuba Cerveny niên đại từ năm 1910 và ông ấy không đành lòng bỏ nó lại.