• Trang chủ
  • Kỳ đà không tai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỳ đà không tai

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.926. Earless monitor lizard: Loài thằn lằn duy nhất trong họ Lanthanotidae sinh sống tại đảo Borneo

21-09-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Earless monitor lizard (Kỳ đà không tai) là một loài thằn lằn bán thủy sinh màu nâu bản địa Bắc Borneo.