• Trang chủ
  • Kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục

(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1561 - North Antelope Rochelle Mine (Wyoming): Mỏ khai thác than đá lớn nhất tại Hoa Kỳ

04-10-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Mỏ North Antelope Rochelle là một mỏ lộ thiên nằm ở Wyoming, Hoa Kỳ. Thuộc sở hữu của Peabody Energy, mỏ greenfield sản xuất ước tính 60,78 triệu tấn than vào năm 2022. Mỏ sẽ hoạt động cho đến năm 2047.

Trang 1 của 951 trang (9508 bài)12345...>Cuối