• Trang chủ
  • Kỷ lục đấu giá mới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục đấu giá mới

Điểm tin Kỷ lục: Chai rượu Cognac cổ lập kỷ lục đấu giá mới tại nhà đấu giá Sotheby's

18-06-2020

Ngày 28/5, nhà đấu giá Sotheby's cho biết chai rượu Cognac "cực hiếm" được cất trữ từ cuối thế kỷ thứ 19 đã lập kỷ lục đấu giá mới trong một phiên đấu giá trực tuyến gần đây.