• Trang chủ
  • Kỷ lục đồng diễn võ bình định - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục đồng diễn võ bình định

Xác lập hai kỷ lục của Tỉnh đoàn Bình Định

24-08-2015

(Kyluc.vn) Bình Định là mảnh đất luôn gợi lên trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam một dấu ấn sâu sắc về một vùng đất thượng võ lâu đời, với hồn thiêng sông núi đã hun đúc nên khí chất anh hùng bất khuất, làm nên bao sự tích oanh liệt, góp phần tô thắm vào trang sử vàng dân tộc.