• Trang chủ
  • Kỷ lục ở sàn đấu giá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục ở sàn đấu giá

Cổ vật triều Nguyễn lập kỷ lục ở sàn đấu giá quốc tế sẽ tặng lại Thừa Thiên - Huế

16-05-2022

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận 2 cổ vật là mũ quan và áo Nhật Bình dưới triều Nguyễn vừa lập kỷ lục đấu giá ở sàn đấu giá cổ vật Balclis (Tây Ban Nha).