• Trang chủ
  • Kỷ lục gia sưu tập đèn cổ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục gia sưu tập đèn cổ

Linh mục Nguyễn Hữu Triết - Kỷ lục gia sưu tập đèn cổ đã về với Chúa

16-06-2022

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Lúc sinh thời, Linh mục, Kỷ lục gia Nguyễn Hữu Triết được gọi là vị “thần đèn” hay Người “chép sử” bằng đèn cổ. Vì tuổi cao sức yếu, lại mắc phải bệnh hiểm nghèo, Linh mục đã qua đời lúc 16 giờ 50 ngày 14.6.2022, hưởng thọ 80 tuổi (với 50 năm làm Linh mục).