• Trang chủ
  • Kỷ lục gia việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục gia việt nam

Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45 năm 2022: Cộng đồng Doanh nhân và Doanh nghiệp Kỷ lục - Khát vọng Việt Nam hùng cường

01-03-2022

(KYLUCTV) Ngày 22/02/2022 vừa qua, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tổ chức Sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45 - Hội ngộ cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Kỷ lục lần thứ nhất – 2022 với chủ đề “Cộng đồng Kỷ lục - Khát vọng Việt Nam hùng cường”.

Trang 2 của 16 trang (160 bài)Đầu<12345...>Cuối