• Trang chủ
  • Kỷ lục học đường tại việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục học đường tại việt nam

Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 52 “Đủ nắng hoa sẽ nở - Đủ tầm nhìn thấy cơ hội”: Xác lập và vinh danh nhiều Kỷ lục học đường tại Việt Nam

24-05-2023

(VietKings) Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 52 diễn ra vào ngày 20/05/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các Kỷ lục Thế giới, Châu Á và Việt Nam mới được xác lập, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) cũng trao tặng nhiều Kỷ lục Học đường đến các cá nhân, đơn vị.