• Trang chủ
  • Kỷ lục thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục thế giới
61071_ca-phe-robusta-1.jpg

King Coffee và VietKings phối hợp đề cử Kỷ lục Thế giới cho Cà phê Robusta của Việt Nam

27-09-2021

(Kỷ lục – VietKings) Nhằm xác lập, khẳng định và nâng cao vị thế cho hạt cà phê Robusta của Việt Nam, Công ty TNI King Coffee đã kết hợp và thông qua Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) để tiến hành các thủ tục hoàn thiện bộ hồ sơ đề cử Kỷ lục Thế giới đến Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings)từ tháng 9 năm 2021.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 45 trang (449 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ