• Trang chủ
  • Kỷ lục việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục việt nam
68618_ipiccy_image-6.jpg

NovaGroup xây dựng biểu tượng hội thao doanh nghiệp gắn BIB do tập thể cán bộ - nhân viên đơn vị thực hiện, tiến tới đề xuất xác lập kỷ lục Việt Nam

14-07-2022

(Kỷ lục - VietKings) Với mong muốn gắn kết các thành viên và nâng cao sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên, ngày 16/07/2022 tập đoàn NovaGroup chính thức khai mạc "Hội thao Nova olympic 2022". Tại sự kiện này, NovaGroup và toàn thể nhân viên của tập đoàn đã cùng nhau tạo nên một biểu tượng hội thao, đồng thời tiến tới xác lập kỷ lục “Biểu tượng Hội thao doanh nghiệp gắn BIB (số báo danh) do tập thể cán bộ - nhân viên đơn vị thực hiện với kích thước lớn nhất Việt Nam” dưới sự chứng kiến và thẩm định của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 144 trang (1434 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ