• Trang chủ
  • Kỷ lục yamaha - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục yamaha

Yamaha và hành trình siêu thách thức 3 ngày đêm không nghỉ trong nỗ lực thiết lập Kỷ lục Việt Nam

08-01-2019

(Kỷ lục - VietKings) Từ 8 giờ 10 phút sáng ngày 08/01/2019 đến 08 giờ 10 phút sáng ngày 11/01/2019, Yamaha Motor Việt Nam chính thức thực hiện hành trình "Nonstop Grande tour" siêu thách thức 3 ngày đêm không nghỉ trong nỗ lực thiết lập 02 Kỷ lục Việt Nam cho Xe ga có thời gian chạy lâu nhất không nghỉ và Xe ga chạy quãng đường xa nhất không nghỉ.