• Trang chủ
  • Kỹ thuật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỹ thuật

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIME)] 24 năm ngày thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (10/02/1998 - 10/02/2022)

09-02-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME)] Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được thành lập trên cơ sở trường dạy nghề Phương Thủy (thành lập ngày 10/02/1998). Năm 1999, trường nâng cấp thành trường Trung cấp chuyên nghiệp dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, năm 2003 thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, đến năm 2010, nâng cấp thành trường đại học.

Trang 6 của 19 trang (190 bài)Đầu<...678910...>Cuối