• Trang chủ
  • Kaggle - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kaggle
0_Kaggle.jpg

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1142 - Kaggle (San Francisco) : Cộng đồng khoa học dữ liệu lớn nhất tại Hoa Kỳ

23-05-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Kaggle là nền tảng xây dựng cộng đồng về khoa học dữ liệu lớn nhất thế giới và nó có liên quan rất lớn đến khoa học dữ liệu trong thế giới thực.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ