• Trang chủ
  • Kamala harris - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kamala harris
0_Kamala-Devi-Harris-3.jpg

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P85 - Kamala Devi Harris (California) : Nữ phó tổng thống đầu tiên Hoa Kỳ

20-04-2022

(Kyluc.vn – uskings.us) Kamala Devi Harris (sinh ngày 20 tháng 10 năm 1964) là một chính trị gia và luật sư người Mỹ, là phó tổng thống thứ 49 của Hoa Kỳ. Bà là nữ phó tổng thống đầu tiên và là nữ quan chức cấp cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đồng thời là người Mỹ gốc Phi đầu tiên và phó tổng thống người Mỹ gốc Á đầu tiên

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ