• Trang chủ
  • Karoo national park - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Karoo national park

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.130] - Karoo National Park (Nam Phi): Vườn quốc gia bảo tồn nhiều giống loài rùa nhất thế giới

06-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Karoo National Park, Nam Phi là vườn quốc gia bảo tồn nhiều giống loài rùa nhất thế giới.