• Trang chủ
  • Kathryn dwyer sullivan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kathryn dwyer sullivan

[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.401) Kathryn Dwyer Sullivan (Hoa Kỳ): Người phụ nữ đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất bề mặt Trái Đất

16-01-2023

(kyluc.vn – worldkings.org) Vào ngày 7 tháng 6 năm 2020, Sullivan trở thành người phụ nữ đầu tiên lặn xuống Challenger Deep ở rãnh Mariana, phần sâu nhất của các đại dương trên Trái đất. Vào ngày 21 tháng 01 năm 2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Kathryn Dwyer là “người phụ nữ đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất bề mặt Trái Đất”.