• Trang chủ
  • Kaziranga national park - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kaziranga national park

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.223] - Kaziranga National Park (Ấn Độ): Vườn quốc gia bảo tồn loài tê giác một sừng lớn nhất thế giới

14-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Kaziranga National Park, Ấn Độ là vườn quốc gia bảo tồn loài tê giác một sừng lớn nhất thế giới. Vườn bao gồm 1.641 con tê giác trưởng thành (trong đó có 642 con đực, 793 con cái, 206 chưa xác định giới tính); 387 con chưa phát triển (116 đực, 149 cái, 122 chưa xác định giới tính); và 385 con non.