• Trang chủ
  • Khí thải carbon - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khí thải carbon

Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận mới trong vấn đề khí thải carbon

01-07-2022

(kyluc.vn) Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận mới về các quy tắc nghiêm ngặt hơn đối với khí thải carbon từ ô tô.