• Trang chủ
  • Không gian - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Không gian

(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1612 - Vanguard 1: Vệ tinh đầu tiên sử dụng năng lượng mặt trời được phóng vào không gian tại Hoa Kỳ

02-12-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Vanguard 1, vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới, được phóng vào Ngày Thánh Patrick (17 tháng 3) năm 1958. Vệ tinh được thiết kế để kiểm tra khả năng phóng của phương tiện phóng ba giai đoạn và ảnh hưởng của môi trường lên vệ tinh và các hệ thống của nó trên quỹ đạo Trái đất.

Trang 1 của 18 trang (176 bài)12345...>Cuối