• Trang chủ
  • Không khí sạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Không khí sạch

Điểm tin Kỷ lục: Phát hiện khu vực có không khí sạch nhất thế giới

04-06-2020

Các nhà khoa học tin rằng không khí sạch nhất thế giới, không có các hạt bụi do hoạt động của con người gây ra, nằm ở phía Nam Đại Dương, bao quanh Nam Cực.