• Trang chủ
  • Không người bán - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Không người bán
0_chuyen-kho-tin-cuoi-la-duoc-giam-gia-tai-sieu-thi.jpg

Chuyện khó tin: Cười là được giảm giá tại siêu thị không người bán

06-12-2017

Ngoài ra, khách hàng còn có thể trải nghiệm vô số dịch vụ hiện đại khác tại đây.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ