• Trang chủ
  • Kho lưu trữ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kho lưu trữ

(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1215 - Public Storage (California) : Công ty cung cấp hệ thống kho lưu trữ công cộng lớn nhất tại Hoa Kỳ

17-08-2022

(uskings.us) Public Storage là một công ty tự lưu trữ quốc tế của Mỹ có trụ sở chính tại Glendale, California, được điều hành như một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT). Đây là thương hiệu dịch vụ tự lưu trữ lớn nhất ở Mỹ. Có hơn 2.200 địa điểm tự lưu trữ Public Storage ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu.