• Trang chủ
  • Khuôn mặt ác quỷ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khuôn mặt ác quỷ

Cậu bé có khuôn mặt "ác quỷ" ở Ấn Độ

28-11-2016

Một cậu bé ở Ấn Độ bị mọc u khắp cơ thể do mắc một hội chứng rối loạn gen hiếm găp.