• Trang chủ
  • Khu bảo tồn tê giác kenya - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khu bảo tồn tê giác kenya

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.113] - Solio Ranch (Kenya): Khu bảo tồn tê giác tư nhân đầu tiên trên thế giới

07-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Solio Ranch, Kenya là khu bảo tồn tê giác tư nhân đầu tiên trên thế giới.