• Trang chủ
  • Khu chế xuất đầu tiên ở việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khu chế xuất đầu tiên ở việt nam

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Khu chế xuất Tân Thuận - Khu chế xuất đầu tiên ở Việt Nam

18-05-2019

[THE FIRST OF VIETNAM - VIETKINGS] Ngày 25/11/1991, Khu chế xuất Tân Thuận - Khu chế xuất (KCX)hoạt động đầu tiên của cả nước, được thành lập theo Quyết định số 394/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, mở ra cánh cửa lớn thu hút các nhà đầu tư Đài Loan đến Việt Nam, tạo nên đợt đầu tư nước ngoài vào TP.HCM và các vùng lân cận.