• Trang chủ
  • Khu rừng cây hồ đào tự nhiên lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Khu rừng cây hồ đào tự nhiên lớn nhất thế giới
0_walnut.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.531] Arslanbob (Kyrgyzstan): Khu rừng cây hồ đào tự nhiên lớn nhất thế giới

19-08-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Rừng hồ đào nằm trong khu rừng rộng 60.000 ha nằm giữa các dãy núi Fergana và Chatkal. Khu rừng nằm ở độ cao thay đổi từ 1.500 mét đến 2.000 mét trên mực nước biển trên các sườn núi quay mặt về phía nam của dãy Fergana. Với diện tích 11.000 ha, rừng Arslanbob là rừng cây hồ đào lớn nhất trên Trái đất.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ