• Trang chủ
  • Kiến trúc sư - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kiến trúc sư
0_thanh-duong.jpg

Được cấp phép xây dựng sau hơn 130 năm

11-06-2019

Thánh đường Sagrada Familia được khởi công xây dựng cách đây hơn 130 năm, nhưng đến nay công trình này mới được thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) chính thức cấp phép xây dựng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 3 trang (29 bài)Đầu<123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ