• Trang chủ
  • Kim cương hồng quý hiếm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kim cương hồng quý hiếm

Viên kim cương hồng quý hiếm được bán với giá 26,6 triệu USD

14-11-2020

Viên kim cương hồng hiếm có mang tên 'The Spirit of the Rose' đã được bán với mức giá 26,6 triệu USD trong phiên đấu giá trực tuyến ngày 11/11.