• Trang chủ
  • Kim loại hiếm - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kim loại hiếm

Điểm tin kỷ lục: Kim loại hiếm nhất thế giới, đắt gấp 5 lần vàng

16-01-2020

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Loại kim loại cực hiếm màu bạc có tên rhodium đã tiếp tục đà tăng giá mạnh thường niên, tăng những 32% trong tháng này và đạt ngưỡng cao nhất kể từ năm 2008.