• Trang chủ
  • Kite museum - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kite museum

(Aseanrecords) Hành trình quảng bá kỷ lục Asean – P.904. Kite Museum (Malaysia): Bảo tàng diều đầu tiên ở Đông Nam Á

20-08-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Kite Museum (Malacca) là một bảo tàng về diều ở thành phố Malacca, Malaysia.