• Trang chủ
  • Kiến trúc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kiến trúc
0_i-many1.jpg

[WORLDKINGS] Hành trình tìm kiếm những kỷ lục bất biến Thế giới (P.282) Čičmany (Slovakia): Khu bảo tồn kiến trúc dân gian đầu tiên trên thế giới

19-04-2022

(kyluc.vn – worldkings.org) Čičmany được thành lập vào năm 1977, đảm bảo việc bảo vệ các tòa nhà và di sản văn hóa độc đáo của nó. Vào ngày 19 tháng 04 năm 2022, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Čičmany là “Khu bảo tồn kiến trúc dân gian đầu tiên trên thế giới”.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 38 trang (373 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ