• Trang chủ
  • Kom tum - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kom tum

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 110 năm ngày thành lập tỉnh Kom Tum (09/02/1913 – 09/02/2023)

09-02-2023

(nienlich.vn) Tỉnh Kon Tum được chính thức thành lập vào ngày 09/02/1913. Nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, tỉnh Kon Tum luôn giữ vai trò chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh.