• Trang chủ
  • Kung fu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kung fu
0_ky-luc-gia.jpg

Khám phá chân dung các kỷ lục gia thế giới mới và châu Á của Việt Nam

04-07-2019

Liên minh Kỷ lục thế giới và Hiệp hội Kỷ lục thế giới vừa chính thức xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới mới và 2 kỷ lục châu Á cho các cá nhân và hai đơn vị sở hữu kỷ lục tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ