• Trang chủ
  • Kỷ lục leo 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 châu lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục leo 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 châu lục
0_kyluc-vn_chinh-phuc-7-ngon-nui-7-dinh-cao-nhat_ngu.jpg

Leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục sau khi…. gẫy cổ

16-05-2018

Một người đàn ông Australia, Steven Plain, ngày 14/5 đã lập kỷ lục thế giới khi leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục trong vòng 117 ngày.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ