• Trang chủ
  • Kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.17) Chùa Dâu (Bắc Ninh) - Trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam

19-08-2020

(Kỷ lục – VietKings) Chùa Dâu ở Bắc Ninh là nơi khởi nguồn tín ngưỡng thờ Tứ pháp - bốn vị nữ thần tương ứng với các hiện tượng mây, gió, sấm, chớp.

Trang 15 của 18 trang (172 bài)Đầu<...1112131415...>Cuối