• Trang chủ
  • Kyluc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kyluc
0_t76963.jpg

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.31) Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội- hành trình 124 năm tự hào là cái nôi đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ kinh tế hàng đầu của cả nước (1898- 2022).

07-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có bề dày lịch sử 124 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là hai trường: Trường Chuyên nghiệp Hà Nội (thành lập năm 1898) và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng (thành lập năm 1913).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 4 của 522 trang (5218 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ