• Trang chủ
  • Kyluv.vn - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kyluv.vn

Cây đa nghìn năm 'biết đi' quanh đền cổ ở Ninh Bình

05-03-2019

Vị trí thân chính của cây cổ thụ ở đền Gối Đại ở cố đô Hoa Lư thay đổi 2 lần sau hàng nghìn năm.