• Trang chủ
  • Làng điêu khắc đá mỹ nghệ non nước - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng điêu khắc đá mỹ nghệ non nước

[WOWTIMES – Đề cử Top 100 Làng nghề trăm tuổi Việt Nam 2023] (P.46) Tinh hoa 300 năm làng điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng)

06-01-2023

(nienlich.vn) Làng đá Non Nước nằm dưới chân núi Ngũ Hành Sơn là làng nghề truyền thống nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng với các sản phẩm đá mỹ nghệ. Theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, làng đá Non Nước trước đây có tên Quán Khái Đông Giáp và Quán Khái Tây Giáp, được hình thành từ thế kỷ 18.